Chasydzkie kapelusze i ubiór

Niewątpliwie widok chasyda idącego drogą czy chodnikiem zwraca uwagę. Czarny kapelusz, płaszcz spodnie buty, biała koszula, broda i pejsy są znakami charakterystycznymi chasyda. Jednak pomimo tak stonowanego ubioru jest on różnorodny i charakterystyczny dla pewnych dynastii czy regionu pochodzenia, zamieszkania oraz czy to jest strój codzienny, odświętny czy szabat. Kapelusz jest symbolem elegancji zakładany w […]

Potrawy żydowskie w kuchni Polskiej

Kuchnię żydowską charakteryzuje przestrzeganie koszerności – właściwe, poprawne, odpowiednie, jedzenie niekoszerne zwane jest trefne. Termin koszerności odnosi się do jedzenia, przywłaszczanie tego terminu do innych znaczeń jest zapożyczeniem bez znaczenia. Istnieją dwa zakazy dotyczące koszerności: pierwszy: nie należy mieszać mięsa z produktami mlecznymi, w myśl przykazania: „nie będziesz spożywał koźlęcia w mleku matki jego” drugi: nie wolno jeść […]

Jorcajty w Polsce

Jorcajty są to rocznice pochówków Cadyków, w tym czasie dynastie związane z danym Cadykiem zjeżdżają w miejsce jego pochówku – Ohel, aby modlić się i w sposób radosny przeżywać ten okres. Podane daty mają odniesienie do kalendarzu hebrajskiego, który trzeba przeliczyć na nasz kalendarz – święta w zależności od roku wypadają różnie. Spis Miejscowość Cadyk […]

Powstanie ruchu i historia Chasydów w Polsce

Atmosfera narodzin ruchu Na przełomie XVII i XVIII wieku, w okresie wojen i powstań kozackich, bezustannych przemarszów wojsk, oblegania miast i krwawych utarczek (por. hajdamaczyzna), zaistniała szczególnie trudna sytuacja polityczno-ekonomiczna. Wśród ludności wschodniej części Rzeczypospolitej pociągała za sobą nędzę i poczucie stałego zagrożenia. Sprzyjało to radykalizacji postaw. Ludność żydowska odchodziła od ortodoksji. Wzrosło zainteresowanie mistyką. Popularność zdobywały ruchy mesjanistyczne i nauki kabalistyczne wywodzące się jeszcze ze średniowiecza. […]